POZIV: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 03. lipnja 2014.g. (utorak)
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE Glina, 28. svibanj 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada... Pročitaj više...
POZIV: 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 30. travnja 2014.g. (srijeda)
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Glina, 23. travanj 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada... Pročitaj više...