Jedinstveni upravni odjel2021-11-17T12:06:56+01:00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

URED GRADONAČELNIKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica: Katica Filipović, struč. spec. oec.

Tajništvo

Tel. 044/551-600

Porta

Tel. 044/551-608

Komunalni redar

044/551-606

Go to Top