Jedinstveni upravni odjel2022-11-23T12:10:11+01:00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

URED GRADONAČELNIKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica: Katica Filipović, mag. oec.

Tajništvo

Tel. 044/551-600

Porta

Tel. 044/551-608

Komunalni redar

044/551-606

Odsjek za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i

društvene djelatnosti

Voditelj: Jasmina Robinić Tkalčević, mag. iur.

Odsjek za financije i nabavu

Voditelj: Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

Odsjek za gospodarske i komunalne djelatnosti i

prostorno planiranje

Voditelj: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

Go to Top