Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja bana Jelačića2019-08-01T11:16:26+02:00

Project Description

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja Bana Jelačića“ na katastarskoj čestici 1734 k.o. Glina.

Glavni cilj projekta je doprinijeti infrastrukturnom opremanju kroz revitalizaciju i održivo korištenje kulturno – povijesne baštine u svrhu razvoja životnih uvjeta stanovništva Grada Gline i doprinosa u poticanju razvoja nove turističke ponude iz domene kulturnog turizma.

Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruiran glavni gradski perivoj Bana Jelačića, funkcionalno opremljen glavni gradski perivoj , razvijen izgled središnjeg dijela Grada Gline kroz rekonstrukciju i opremanje glavnog gradskog perivoja u funkciji privlačenja posjetitelja i podizanja standarda života.

Projekt je financiran u iznosu od 6.421.871,45 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Radove rekonstrukcije izvodi Građevinski obrt „Šarec“, vrijednost ugovorenih radova je 5.023.564,50 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Go to Top