DEMOGRAFSKI PODACI

DEMOGRAFSKI PODACI GLINE

Država: Republika Hrvatska

Županija: Sisačko-moslavačka županija

Ukupna površina: 543 km2

Nadmorska visina: 112 mnm

Stanovništvo (2011.) :

– ukupno 9.283 stan.

  • Hrvati: 6.468 – 69,68%
  • Srbi : 2.549 – 27,46%
  • Ostali: 266 – 2,86%

Zaštitnik: Sveti Ivan Nepomuk