Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade

stare ljekarne, Trg dr. Franje Tuđmana 17, Glina
Energetska i cjelovita obnova zgrade stare ljekarne, Trg dr. Franje
Tuđmana 17, Glina
Referentni broj: 612-17/22-02/0050
Broj: 74-0125-22
Ukupna vrijednost projekta: 2.130.006,33 EUR
Iznos koji se financira iz Fonda solidarnosti EU: 474.053,54 EUR
Iznos koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost: 501.566,25 EUR
Iznos koji se financira iz Državnog proračuna RH: 1.154.386,54 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 28.12.2020. – 30.6.2026.

Sažetak projekta:
Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i
stabiliziranja kao mjere zaštite i očuvanja te obnova zgrade na adresi u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana
17, što podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje
konstrukcije.
Potom je predviđena energetska i cjelovita obnova zgrade stare ljekarne s ciljem dugoročnog
očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra kroz cjelovitu obnovu koja doprinosi smanjenju potrošnje
energije i dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je izrada elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, provedba konstrukcijske,
energetske i cjelovite obnove zgrade stare ljekarne na adresi u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana 17, i
sanacija štete koja je nastala serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine.
Projekt će rezultirati konstruktivnom, energetskom i cjelovitom obnovom zaštićenog kulturnog
dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne