Izgradnja Reciklažnog dvorišta u gradu Glini2019-08-01T11:16:54+02:00

Project Description

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Glini 3.214.673,96 kuna za izgradnju Reciklažnog dvorišta u gradu Glini.

Svrha ovog projekta je smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta i doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Ciljevi projekta su potaknuti povećano odvajanje i prikupljanje otpada kroz uspostavu i izgradnju reciklažnog dvorišta, informirati i educirati stanovništvo Grada Gline te provoditi informativno-obrazovne aktivnosti.

Također, ovim projektom predviđaju se i nova zaposlenja za rad u novoizgrađenom dvorištu.

Projektnu dokumentaciju izradila je Agencija za razvoj Grada Gline uz pomoć Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline i gradskog poduzeća Komunalac d.o.o.


Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je u ukupnom trajanju od 16 mjeseci, od veljače 2019. do lipnja 2020. godine.

Udio u sufinanciranom dijelu je 85% EU i 15% Grad Glina

Kontakt osobe za više informacija o projektu:

  1. Pročelnik Upravnog odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno
    uređenje, gradnju i gradsku imovinu – dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
    044/551-605; Email: damir.fabijanac@grad-glina.hr
  2. Direktorica Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o. – Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist. – Tel. 044/551-646; Email: lana.stajcar@gmail.com

www.strukturnifondovi.hr


Uvođenje izvođača u posao vezano za projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradu Glini

Uvođenje izvođača u posao vezano za projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradu Glini održano je 15.07.2019. godine u prostorijama gradske uprave. Na sastanku su sudjelovali izvoditelji radova, glavni nadzorni inženjer, koordinator II zaštite na radu, projektantski nadzor, tehnička pomoć, predstavnici grada Gline i predstavnici Komunalca Glina. Građevinski dnevnik se sukladno tome otvara s danom 15.7.2019. koji se smatra kao prvi dan radova prema navedenom ugovoru o građenju.

Go to Top