Financijski izvještaji Grada Gline za 2021.

Obrasci financijskih izvještaja Bilješke uz Financijske izvještaje 2021. Popis izdanih bjanko zadužnica Popis primljenih bjanko zadužnica Popis primljenih garancija banke Popis sporova na sudu - tužitelj Grad Glina Popis sporova na sudu - tuženik Grad Glina Potvrda o preuzetim financijskim izvještajima