Izvješće o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. i načinu njihova korištenja

Izvješće o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. i načinu njihova korištenja     Izvješće o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. i načinu njihova korištenja

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini  

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini  

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline

Objava pravovaljanih lista kandidata i zbirne lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Lista IDC Lista SNV Zbirna lista

Raspored dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline

Raspored dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline za provođenje Izbora vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina. Raspored dežurstva GIP Glina

Go to Top