Javni natječaj za radno mjesto viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje i radno mjesto upravni referent – komunalni redar
Klasa: 112-02/18-01/04 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 19. II. 2018. (1068) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje JAVNI... Pročitaj više...
Javni natječaj -referent – financijsko-računovodstveni referent, 1 izvršitelj/izvršiteljica
Klasa: 112-02/18-01/03 Urbroj: 2176/20-03-18-2 od 16. II. 2018.    (939) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno... Pročitaj više...
JAVNI NATJEČAJ – Grad Glina  stručni referent-voditelj pisarnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica i radno mjesto vozač – domar, 1 izvršitelj/izvršiteljica.
Klasa: 112-02/18-01/02 Urbroj: 2176/20-01-18-3 od 8. II. 2018.    (777) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ 1. za prijam u službu na radno mjesto stručni referent-voditelj... Pročitaj više...
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline
Grad Glina će u školskoj godini 2017/18. dodijeliti 5 stipendija u pojedinačnom iznosu od 400,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola s područja Grada Gline. Pravo prijave na natječaj imaju redovni učenici srednjih škola koji su državljani RH sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline najmanje 6 mjeseci. NATJEČAJ UČENICI... Pročitaj više...
Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline
Grad Glina će u akademskoj godini 2017/18. dodijeliti 5 stipendija studentima s područja Grada Gline u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 800,00 kn. Pravo prijave na natječaj imaju redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline najmanje 6 mjeseci koji su studenti druge ili... Pročitaj više...
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobrenje gradskih potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu
JAVNI POZIV Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu IZJAVA-SUSTAV PDV-a IZJAVA ne koristi druge izvore sufinanciranja IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti OBRASCI 2017   Pročitaj više...
JAVNI POZIV VLASNICIMA/KORISNICIMA GRAĐEVINA NA KOJIMA SE NALAZI AZBEST
Javni poziv   Obrazac prijave Pročitaj više...
Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu Odluka natječaj kultura Odluka natječaj socijalna zaštita Pročitaj više...
Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora  Pročitaj više...