Odluku o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova  prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline.pdf
Odluku o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline Pročitaj više...
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJNJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA GLINE
JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJNJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA GLINE PONUDBENI LIST Pročitaj više...
Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu Sredstva iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu – Udruge proizašle iz Domovinskog rata – u iznosu od 50.000,00 kuna. 1. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Glina 10.000,00 kn 2. UDVDR-a Ogranak Glina 8.500,00 kn 3. Udruga... Pročitaj više...
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI U POSTUPKU PRIJEMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA NAPLATU PRIHODA
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI U POSTUPKU PRIJEMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA NAPLATU PRIHODA Pročitaj više...
Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za naplatu prihoda
Klasa: 112-02/18-01/07 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 24. V. 2018.    (3147) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ 1. za prijam u... Pročitaj više...
Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto – viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje
Klasa: 112-02/18-01/06 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 24. V. 2018.    (3137) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ... Pročitaj više...
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE
Natječaj za poslovni prostor Pročitaj više...
Javni natječaj za radno mjesto viši referent za održavanje komunalne infrastrukture, gradnju i prostorno uređenje i radno mjesto upravni referent – komunalni redar
Klasa: 112-02/18-01/04 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 19. II. 2018. (1068) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje JAVNI... Pročitaj više...
Javni natječaj -referent – financijsko-računovodstveni referent, 1 izvršitelj/izvršiteljica
Klasa: 112-02/18-01/03 Urbroj: 2176/20-03-18-2 od 16. II. 2018.    (939) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno... Pročitaj više...
JAVNI NATJEČAJ – Grad Glina  stručni referent-voditelj pisarnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica i radno mjesto vozač – domar, 1 izvršitelj/izvršiteljica.
Klasa: 112-02/18-01/02 Urbroj: 2176/20-01-18-3 od 8. II. 2018.    (777) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ 1. za prijam u službu na radno mjesto stručni referent-voditelj... Pročitaj više...