Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.

1. Vodič za građane – I Z M J E N E I D O P U N E PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. – VODIČ ZA GRAĐANE

Vodič za građane po 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022_ Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022_  

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022. Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2022

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2021. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021. (1)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2021. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021 Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2021.

Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2022. Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Go to Top