Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2022. Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.