Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 12
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 12 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 11
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 11 Pročitaj više...
ZAKLJUČAK O  X. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE GRADA GLINE ZA 2017. GODINU
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 10 Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9 Pročitaj više...
POPIS OSTALIH UGOVORA SKLOPLJENIH U 2017. GODINI – STANJE NA DAN 30.06.2017_
POPIS OSTALIH UGOVORA SKLOPLJENIH U 2017. GODINI – STANJE NA DAN 30.06.2017_ Pročitaj više...
POPIS UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE – STANJE 30.06.2017_
POPIS UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE – STANJE 30.06.2017_ Pročitaj više...
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA – STANJE NA DAN 30.06.2017_
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA – STANJE NA DAN 30.06.2017_ Pročitaj više...
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – STANJE NA DAN 30.06.2017_
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – STANJE NA DAN 30.06.2017_ Pročitaj više...
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) javni naručitelj Grad Glina izradio je IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za predmet nabave IZVOĐENJE RADOVA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – VANJSKA RASVJETA I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA U ULICI KRALJA TOMISLAVA U... Pročitaj više...
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM  GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADONAČELNIK KLASA: 360-01/17-01/07 URBROJ: 2176/20-04-17-3 Glina, 20. lipanj 2017. Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) javni naručitelj Grad Glina stavlja na PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZVOĐENJE RADOVA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – VANJSKA... Pročitaj više...