Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je dana 4. svibnja 2022. Odluku (reg. broj 2022/012714) o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

Dana 18. svibnja 2022. zaključen je Ugovor (reg. broj 2022/12715) za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Gline s rokom realizacije najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana zaprimanja predmetne Odluke i Ugovora.

Ukupna vrijednost projekta „Sustav poslovnih informacija (SPI) – Programska rješenja namijenjena digitalizaciji Grada Gline“ iznosi 45.099,87 EUR.

Fond sudjeluje sredstvima pomoći najviše u iznosu do 36.079,90 EUR.

Očekivani rezultati projekta su temeljita promjena u dosadašnjem načinu rada gradske uprave Grada Gline uvođenjem te korištenjem digitalnih tehnologija.