POZIV I MATERIJALI ZA 3. SJ. GV

                                                                                                    REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                    GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE               KLASA: 021-05/21-01/36            URBROJ: 2176/20-05-21-1                Glina, 9. prosinac 2021. Na temelju [...]

By |2021-12-13T12:01:47+01:009. December 2021.|Poziv|

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 09. rujna 2020.g. (srijeda) s početkom u 8.00 h u [...]

By |2020-09-08T15:29:34+02:004. September 2020.|Poziv|

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE   KLASA: 021-05/20-01/04 URBROJ: 2176/20-05-20-1 Glina, 27. veljače 2020. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam [...]

By |2020-03-02T14:16:51+01:002. March 2020.|Poziv|

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/18 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 19. studeni 2019. godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam 16. sjednicu Gradskog [...]

By |2019-12-05T17:24:32+01:004. December 2019.|Poziv|

Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/17 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 02. rujna 2019. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18 i 76/18-pročišćeni tekst ) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća [...]

By |2019-10-05T06:09:45+02:001. September 2019.|Poziv|

Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/09 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 29. svibanj 2019. godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18, 76/18-pročišćeni tekst i 21/09 ) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća [...]

By |2019-06-09T18:32:03+02:007. June 2019.|Poziv|
Go to Top