UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA

1. Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Mara Jažeta, 883-691 (Janko Lisac)

2. Udruga udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Ankica Raf

3. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata – ogranak Glina
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Darko Krznarević

4. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Glina
Glina, S. i A. Radića 10

Predsjednik: Marko Sremić

5. Udruga ratnih veterana «Hrvatski domobran» Glina
Glina, S. i A. Radića 10

Tajnik udruge: Stjepan Šantek; 098 536-064

6. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja sisačko-moslavačke županije

Trg dr. Franje Tuđmana 6
Predsjednik: Ivica Knežević

LOVAČKA, RIBOLOVNA DRUŠTVA I UDRUGE I UDRUGA GLJIVARA

1. Lovačka udruga «Lane» Bučica
Glina, Gornja Bučica bb
Predsjednik: Vlado Božurić, tel. 044/883-531; 098/95 15 200

2. Lovačka udruga «Hrvatski dragovoljac» Novo Selo Glinsko
Glina, Novo Selo Glinsko bb
Predsjednik: Vlado Rožanković

3. Lovačka udruga «Šljuka» Glina
Glina, Donji Viduševac 24
Predsjednik: Stjepan Rom

4. Lovačko društvo «Jelen» Stankovac
Glina, Stankovac bb
Predsjednik : Stjepan Kostanjević

5. Lovačko društvo «Kuna» Maja
Sisak, Odranska 48
Predsjednik. Mario Kreštelica

6. Športsko ribolovna udruga „Glina“
Predsjednik Branimir Jurinac

7. Udruga gljivara

Predsjednik Mato Vuk

 

ŠPORTSKE UDRUGE

1. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA GLINE
Kneza Branimira 35
Predsjednik Ivan Mikacinić

2. Sportski košarkaški klub «Glina» Glina
Glina, Trg bana J. Jelačića 2

Predsjednik: Dario Žinić

3. Sportski nogometni klub «Banovac» Glina
Glina, Kneza Branimira 35
Predsjednik: Milan Davidović

4. Sportski rukometni klub «Mladost» Glina
Glina Radnička ul. 45
Predsjednik: Miroslav Pereković, tel. 044/880-032

5. Kinološko društvo Glina
Glina, Maja 13
Predsjednik: Marijan Tusić, tel. 044/884-318

6. Udruga mažoretkinja «Glinske banice» Glina
S. i A. Radića 10
predsjednik Zoran Kirinić, tel. 091-763 21 85

7. Sportska ribolovna udruga «Glina» Glina
Glina,
Predsjednik Branimir Jurinec, 098/856-209

8. Odbojkaški klub „Glina“
Kneza Branimira 35
Predsjednica: Renata Hrgović

9. Kung Fu borba škola „Kobra Glina“
Jukinačka 11
predsjednik Zdenko Lipak; 882-775; 099/7920264

ZAVIČAJNI KLUBOVI I UDRUGE

1. Udruga naseljenika Grada Gline
Predsjednik: Ivo Čavlović

2. Udruga Matice hrvatske u Glini
Frankopanska 30
predsjednik Željko Jambrešić, tel. 044/882-899

3. Zavičajni klub Novo Selo Glinsko
Đure Pukeca 34, Petrinja
predsjednik Ivan Horvatić, tel. 044/816-309

4. Zavičajni klub Marinbrod
Marinbrod 41
predsjednik Ivo Žinić, tel. 044/882-165; 887-025; 098/430-644

5. Zavičajni klub Joševica
Joševica 19
Predsjednik, Nikola Žarinac, 882-255; mob:091/208-55-99

6. Zavičajni klub Velika Solina
Velika Solina bb
Predsjednik : Marko Muža, 098/727-976

7. Udruga za razvoj mjesta Hađer
Hađer
Predsjednik: Nikola Cestarić 098/886-228

8. Udruga Jukinac
Jukinačka 41
Predsjednik: Josip Gregurić, tel: 044/882-157, mob. 098/628-384

9. ZD „ Slap“ Slatina Pokupska
Slatina Pokupska 29a
Predsjednik Nikola Maričković; 098/817-623

10. ZD „Ušće Gline“ Donje Jame
Donje Jame 11
Predsjednik: Dejan Rastovski

11. Zavičajni klub Dolnjaki-Prijeka
Dolnjaki bb
Predsjednik Milan Matijević, 884-130; 091/1961-777

12. Udruga naselja Prekopa i Kihalac
Prekopa 151
Predsjednik Milan Lipak, 887-031; 098/9368-783

13. Udruga Donji Viduševac
Donji Viduševac 61
Predsjednik Tihomir Lončarević, 887-751

14. „GEA“ Glina
Predsjednik Vladimir Mužić, 098-728 494

15. Udruga „Kulturna i prirodna dobra Maje“ Maja
Predsjednik Milan Kosić

16. Udruga Matice umirovljenika
Trg dr.Franje Tuđmana 15
Predsjednik Josip Vrbanac 098-912 2054

KUDOVI
1. HAKUD «Glinska tamburica» Glina
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik Mirko Sremić, tel. 099/560 13 68

2. KUU Viduševac
Glina, G. Viduševac 44
predsjednik Slavko Crnković, tel. 887-610; 882-169,

3. KUU Maja
Svračica 4
Predsjednik, Katarina Goršeta; 884-234

4. UDRUGA „TREĆA SREĆA“
Zagrebačka ulica
predsjednik: Nikola Cestarić

5. SKD «Prosvjeta» Zagreb, Pododbor Mali Gradac
Mali Gradac bb
Predsjednik, Milica Sanković 098/472-091

6. SKD «Prosvjeta» Zagreb, Pododbor Glina
Predsjednik, Nikola Miljević , 098/1771-896
Tajnik; Boško Gagić, Donje Selište 62 mob: 098/886-358, tel 044/ 880-637

VATROGASNA DRUŠTVA

1. Vatrogasna zajednica Grada Gline
Glina, Frankopanska 22
Predsjednik Ivo Prajdić, tel. 098/262-994

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina
Glina, Frankopanska 22
Predsjednik, Dražen Naglić, 098/262-994

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Viduševac
Glina, G. Viduševac bb
Predsjednik, Vlado Crnković, tel. 044/887-600

4. DVD Gornje Taborište
Glina, G. Taborište bb
Predsjednik Zvonko Filipović, 044/883-664

5. DVD Novo Selo Glinsko
Glina, N. S. Glinsko bb
Predsjednik: Milan Novosel

6. DVD Šatornja
Glina, Šatornja bb
Predsjednik Ivan Gajdek, 044/883-011

7. DVD Bučica
Glina, G. Bučica bb
Predsjednik Verica Božurić, 01/6255-074

8. DVD Mali Gradac
Glina, M.Gradac
Predsjednik Janko Likar, 098/9034477

Udruge iz kulture

1. Društvo Terra banalis
Radnička 60, Glina

Predsjednica: Sanja Lončar

2 .Udruga za obrazovanje, kulturu, razvoj civilnog društva “LUTUM”
Jukinačka 41, Glina
Predsjednik: Marin Kaurić