UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA

1. Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Mara Jažeta, 883-691 (Janko Lisac)

2. Udruga udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Mara Krkač, tel. 044/882-904

3. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata – ogranak Glina
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik: Stjepan Kostanjevć, 091/788-6666

4. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Glina
Glina, S. i A. Radića 10

Predsjednik: Marko Sremić

5. Udruga ratnih veterana «Hrvatski domobran» Glina
Glina, S. i A. Radića 10

Predsjednik:
Tajnik udruge: Stjepan Šantek; 098 536-064
LOVAČKA DRUŠTVA I UDRUGE

1. Lovačka udruga «Lane» Bučica
Glina, Gornja Bučica bb
Predsjednik: Vlado Božurić, tel. 044/883-531; 098/95 15 200

2. Lovačka udruga «Hrvatski dragovoljac» Novo Selo Glinsko
Glina, Novo Selo Glinsko bb
Predsjednik: Ivan Palaić, tel. 044/882-135; 098/855318

3. Lovačka udruga «Šljuka» Glina
Glina, Donji Viduševac 24
Predsjednik: Marijan Pereković, 099/680 86 77

4. Lovačko društvo «Jelen» Stankovac
Glina, Stankovac bb
Predsjednik : Stjepan Kostanjević

5. Lovačko društvo «Kuna» Maja
Sisak, Odranska 48
Predsjednik. Marinko Prgomet, tel. 098/261-104

6. Športsko ribolovna udruga „Glina“ iz Gline
Predsjednik Branimir Jurinac

SPORTSKE UDRUGE

1. ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
Kneza Branimira 35
Predsjednik Branimir Jurinec, 098/856 209,

2. Sportski košarkaški klub «Glina» Glina
Glina, Trg bana J. Jelačića 2

3. Sportski nogometni klub «Banovac» Glina
Glina, Kneza Branimira 35
Predsjednik: Milan Davidović

4. Sportski rukometni klub «Mladost» Glina
Glina Radnička ul. 45
Predsjednik: Miroslav Pereković, tel. 044/880-032

5. Kinološko društvo Glina
Glina, Maja 13
Predsjednik: Marijan Tusić, tel. 044/884-318

6. Udruga mažoretkinja «Glinske banice» Glina
S. i A. Radića 10
predsjednik Zoran Kirinčić, tel. 091-763 21 85

7. Sportska ribolovna udruga «Glina» Glina
Glina,
Predsjednik Branimir Jurinec, 098/856-209

8. Odbojkaški klub „Glina“
Kneza Branimira 35
Predsjednik: Božidar Bakšić; 880-263; 098/942-87-54

9. Kung Fu borba škola „Kobra Glina“
Jukinačka 11
predsjednik Zdenko Lipak; 882-775; 099/7920264

10. Glinski atletski klub
Frankopanska 59
predsjednik: Miomir Mrkobrada, 099/408-56-48

ZAVIČAJNI KLUBOVI I UDRUGE

1. Udruga naseljenika Grada Gline
Predsjednik: Ivo Čavlović

2. Udruga Matice hrvatske u Glini
Frankopanska 30
predsjednik Željko Jambrešić, tel. 044/882-899

3. Zavičajni klub Novo Selo Glinsko
Đure Pukeca 34, Petrinja
predsjednik Ivan Horvatić, tel. 044/816-309

4. Zavičajni klub Marinbrod
Marinbrod 41
predsjednik Ivo Žinić, tel. 044/882-165; 887-025; 098/430-644

5. Zavičajni klub Joševica
Joševica 19
Predsjednik, Nikola Žarinac, 882-255; mob:091/208-55-99

6. Zavičajni klub Velika Solina
Velika Solina bb
Predsjednik : Marko Muža, 098/727-976

7. Udruga za razvoj mjesta Hađer
Hađer
Predsjednik: Nikola Cestarić 098/886-228

8. Udruga Jukinac
Jukinačka 41
Predsjednik: Josip Gregurić, tel: 044/882-157, mob. 098/628-384

9. ZD „ Slap“ Slatina Pokupska
Slatina Pokupska 29a
Predsjednik Nikola Maričković; 098/817-623

10. ZD „Ušće Gline“ Donje Jame
Donje Jame 11
Predsjednik Josip Milošić, 814-584; 099/1944-690; 098/628-367

11. Zavičajni klub Dolnjaki-Prijeka
Dolnjaki bb
Predsjednik Milan Matijević, 884-130; 091/1961-777

12. Udruga naselja Prekopa i Kihalac
Prekopa 151
Predsjednik Milan Lipak, 887-031; 098/9368-783

13. Udruga Donji Viduševac
Donji Viduševac 61
Predsjednik Tihomir Lončarević, 887-751

14. „GEA“ Glina
Predsjednik Vladimir Mužić, 098-728 494

15. Udruga „Kulturna i prirodna dobra Maje“ Maja
Predsjednik Milan Kosić

16. Udruga Matice umirovljenika
Trg dr.Franje Tuđmana 15
Predsjednik Josip Vrbanac 098-912 2054

KUDOVI
1. HAKUD «Glinska tamburica» Glina
Glina, S. i A. Radića 10
Predsjednik Mirko Sremić, tel. 099/560 13 68

2. KUU Viduševac
Glina, G. Viduševac 44
predsjednik Slavko Crnković, tel. 887-610; 882-169,

3. KUU Maja
Svračica 4
Predsjednik, Katarina Goršeta; 884-234

4. UDRUGA „TREĆA SREĆA“
Zagrebačka ulica
predsjednik: Nikola Cestarić

5.SKD «Prosvjeta» Zagreb, Pododbor Mali Gradac
Mali Gradac bb
Predsjednik, Milica Sanković 098/472-091

6. SKD «Prosvjeta» Zagreb, Pododbor Glina( NEMAJU FOLKLOR)
Predsjednik, Nikola Miljević , 098/1771-896
Tajnik; Boško Gagić, Donje Selište 62 mob: 098/886-358, tel 044/ 880-637

VATROGASNA DRUŠTVA

1. Vatrogasna zajednica Grada Gline
Glina, Frankopanska 22
Predsjednik Ivo Prajdić, tel. 098/262-994

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina
Glina, Frankopanska 22
Predsjednik, Ivo Prajdić, 098/262-994

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Viduševac
Glina, G. Viduševac bb
Predsjednik, Vlado Crnković, tel. 044/887-600

4. DVD Gornje Taborište
Glina, G. Taborište bb
Predsjednik Zvonko Filipović, 044/883-664

5. DVD Novo Selo Glinsko
Glina, N. S. Glinsko bb
Predsjednik

6. DVD Šatornja
Glina, Šatornja bb
Predsjednik Ivan Gajdek, 044/883-011

7. DVD Bučica
Glina, G. Bučica bb
Predsjednik Verica Božurić, 01/6255-074

8. DVD Mali Gradac
Glina, M.Gradac
Predsjednik Janko Likar, 098/9034477