5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 4

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/07 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 10. ožujak 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2022-03-24T13:31:43+01:0024. March 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 4

                                                                                                  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                  GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/03 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 25. siječanj 2022.   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam [...]

By |2022-02-23T03:02:20+01:0011. February 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

                                                                                                    REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                    GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE               KLASA: 021-05/21-01/36            URBROJ: 2176/20-05-21-1                Glina, 9. prosinac 2021. Na temelju [...]

By |2022-01-25T12:49:48+01:0019. January 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 3. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 4. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća 4.a. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 4.b. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća     sv3721.pdf (glasila.hr) Konstituirajuća sjednica      

By |2022-02-15T06:49:16+01:002. July 2021.|Objava, Sjednica Gradskog vijeća|

22. sjednica Gradskog vijeća

                                                                                                  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA              GRAD GLINA           GRADSKO VIJEĆE   KLASA: 021-05/21-01/1 URBROJ: 2176/20-05-21-1 Glina, 02. veljače 2021. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 [...]

By |2021-02-17T07:52:52+01:0017. February 2021.|Sjednica Gradskog vijeća|

18. sjednice Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2176/20-05-20-1 Glina, 20. travnja 2020. godine Na temelju članka 59. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) i Upute za postupanje Ministarstva uprave [...]

By |2020-05-06T05:09:44+02:005. May 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|

17. sjednica Gradskog vijeća

    1. Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća   2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Gline 2.a   STRATEGIJA 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2020. godinu 4. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, [...]

By |2020-05-06T05:08:02+02:0027. March 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|

16. sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća 2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec. a) Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne [...]

By |2020-02-26T11:07:12+01:0025. February 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|
Go to Top