Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 3. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 4. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća 4.a. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća 4.b. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća      

By |2021-07-02T13:46:13+02:002. July 2021.|Objava, Sjednica Gradskog vijeća|

22. sjednica Gradskog vijeća

                                                                                                  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA              GRAD GLINA           GRADSKO VIJEĆE   KLASA: 021-05/21-01/1 URBROJ: 2176/20-05-21-1 Glina, 02. veljače 2021. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 [...]

By |2021-02-17T07:52:52+01:0017. February 2021.|Sjednica Gradskog vijeća|

18. sjednice Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2176/20-05-20-1 Glina, 20. travnja 2020. godine Na temelju članka 59. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) i Upute za postupanje Ministarstva uprave [...]

By |2020-05-06T05:09:44+02:005. May 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|

17. sjednica Gradskog vijeća

    1. Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća   2. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Gline 2.a   STRATEGIJA 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2020. godinu 4. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, [...]

By |2020-05-06T05:08:02+02:0027. March 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|

16. sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća 2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec. a) Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne [...]

By |2020-02-26T11:07:12+01:0025. February 2020.|Sjednica Gradskog vijeća|

15. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/17 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 02. rujna 2019. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18 i 76/18-pročišćeni tekst ) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća [...]

By |2019-10-04T20:52:05+02:0025. September 2019.|Sjednica Gradskog vijeća|

14. sjednica Gradskog vijeća

                               REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA              GRAD GLINA           GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/09 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 29. svibanj 2019. godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18, 76/18-pročišćeni tekst i 21/09 ) [...]

By |2019-10-05T05:52:12+02:0015. July 2019.|Sjednica Gradskog vijeća|

13. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/04 URBROJ: 2176/20-05-19-1 Glina, 14. ožujka 2019. godine   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18 i 76/18-pročišćeni tekst ) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća [...]

By |2019-04-23T06:49:11+02:0019. April 2019.|Sjednica Gradskog vijeća|

12. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2176/20-01-19-52 Glina, 24.01.2019. godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18 ) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 31 [...]

By |2019-04-25T05:28:31+02:0025. March 2019.|Sjednica Gradskog vijeća|
Go to Top