15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/23-01/8 URBROJ: 2176-20-2-23-1 Glina, 10. listopad 2023. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2023-10-26T06:44:18+02:0026. October 2023.|Sjednica Gradskog vijeća|

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/23-01/6 URBROJ: 2176-20-2-23-1 Glina, 17. srpanj 2023. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2023-08-09T21:02:30+02:0028. July 2023.|Sjednica Gradskog vijeća|

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/23-01/4 URBROJ: 2176-20-2-23-1 Glina, 23. svibnja 2023. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2023-07-03T14:25:22+02:0028. June 2023.|Sjednica Gradskog vijeća|

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

         REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                  GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/23-01/3 URBROJ: 2176-20-2-23-1 Glina, 9. svibanj 2023. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, [...]

By |2023-06-01T06:07:44+02:001. June 2023.|Sjednica Gradskog vijeća|

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

                                                                                                    REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                  GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/23-01/2 URBROJ: 2176-20-2-23-1 Glina, 8. ožujak 2023.   Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i [...]

By |2023-04-11T21:26:40+02:0017. March 2023.|Sjednica Gradskog vijeća|

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/13 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 6. prosinac 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2023-01-04T07:55:24+01:0016. December 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/12 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 24. listopad 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2022-12-16T12:07:19+01:0015. November 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

         REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                  GRAD GLINA              GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/10 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 11. kolovoz 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada [...]

By |2022-08-19T10:35:36+02:0019. August 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/10 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 13. srpanj 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2022-08-19T10:33:25+02:0019. August 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 024-03/22-01/8 URBROJ: 2176-20-2-22-1 Glina, 24. svibanj 2022. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2022-07-09T15:54:45+02:009. June 2022.|Sjednica Gradskog vijeća|
Go to Top