Naziv projekta:                                 Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite upravne zgrade Crvenog križa, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, Glina

Referentni broj:                                612-17/22-02/0053

Broj:                                                      74-0010-22

Ukupna vrijednost projekta:                                                                        2.839.947,52 EUR

Iznos koji se financira iz Fonda solidarnosti EU:                                    911.290,31 EUR

Iznos koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost:       1.203.986,08 EUR

Iznos koji se financira iz Državnog proračuna RH:                                724.671,13 EUR

Razdoblje provedbe projekta:     28.12.2020. – 30.6.2026.

 

Sažetak projekta:

Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja te obnova zgrade na adresi u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1, Glina, što podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije.

Potom je predviđena energetska i cjelovita obnova upravne zgrade Crvenog križa s ciljem dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra kroz cjelovitu obnovu koja doprinosi smanjenju potrošnje energije i dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izrada elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, provedba konstrukcijske, energetske i cjelovite obnove upravne zgrade Crvenog križa na adresi u Glini, Trg dr. Franje Tuđmana 16 / Frankopanska 1 i sanacija štete koja je nastala serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati konstruktivnom, energetskom i cjelovitom obnovom zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne cjeline.