Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade

gradske uprave, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina
Energetska i cjelovita obnova zgrade Gradske uprave, Trg bana Josipa
Jelačića 2, Glina
Referentni broj: 612-17/22-02/0064
Broj: 74-0012-22
Ukupna vrijednost projekta: 2.026.283,98 EUR
Iznos koji se financira iz Fonda solidarnosti EU: 648.657,76 EUR
Iznos koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost: 977.887,36 EUR
Iznos koji se financira iz Državnog proračuna RH: 399.738,86 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 28.12.2020. – 30.6.2026.

Sažetak projekta:
Projektom je predviđena izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i
stabiliziranja kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 radi
očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije.
Potom je predviđena provedba energetska i cjelovita obnova zgrade s ciljem dugoročnog očuvanja
svih vrijednosti kulturnog dobra kroz cjelovitu obnovu koja doprinosi smanjenju potrošnji energije i
dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja
kao mjere zaštite i očuvanja te kompletna obnova zgrade Gradske uprave od štete koja je nastala
serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati
konstruktivnom, energetskom i cjelovitom obnovom zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar
kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne cjeline.