Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao ovaj objekt kulturne baštine i doveo u stanje funkcionalnosti.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Identificirana su oštećenja koja su nastala uslijed serije potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Pregledom građevine uočeno je kako se većina oštećenja nalazi  na pregradnim zidovima, u poprečnom smjeru građevine te je potrebna hitna sanacija građevine te dodatno ojačanje konstrukcije. Pukotine su uočene na cijeloj građevini te ih je potrebno sanirati u ovisnosti o njihovoj veličini i položaju, a građevinu potom dodatno ojačati.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije. Projekt će rezultirati konstruktivnom obnovom na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

7.714.614,99 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..