2. I Z M J E N E I D O P U N E PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2023. VODIČ ZA GRAĐANE

Vodič za građane po 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023. (2)

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. i Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Go to Top