POZIV

Ad. 01. – Zapisnik s konstit. sjednice GV

Ad. 02. – Prijedl. Odl. o ustrojstvu

Ad. 03. – Prijedl. Odl. o naknadama čl. GV

Ad. 04. Prjedl. Odluke o plaći gradon i zamjenika grad. i drugih dužn.

Ad. 05. Prijedl. Odluke o izmj. Odl. o koefic. za obr. pl. služb. i namj.

Ad. 06. – Prijedl. Programa pot. poljop. na podr. Grada Gline u 21.g.

Ad. 07. Prijed. Odluke o stav. van snage Odl . o dav. sugl. – Autob. kol.

Ad. 08. – Prijedl. Odl. o izmj. Odl. o raspor. sred. za fin. pol. str. i nez. vijeć.

Ad. 09. -Prijedl. Odl. o dav. sugl. za skl. spor. s B. Dadasevićem

Ad. 10. Prijedl. Odl. o imen. Povj. za soc. pitanja i mj. sam.

Ad. 11. – Prijedl. Odl. o imen. član. Pov. za statut i posl.

Ad. 12. – Prijedl. Odl. o imen. član. Povj. za hrv. bran.

Ad. 13. – Prijedl. Odl. o imen. član. Povj. za proc. štete od prir. nep.

Ad. 14.-Prijedl. Odl. o imen. Gr. povj. za potpore u polj.

Ad. 15. – Prijedl. Odl. o imen. Pojer. za fin, i pror.