Project Description

UKRATKO O PROJEKTU

U okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grad Glina, Općina Topusko i Općina Gvozd ostvarile su projekt financiran sredstvima Europske unije pod nazivom GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš. 

Primarni cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt GTG za čišći okoliš predstavlja zajednički projekt triju jedinica lokalne samouprave koje svojim aktivnostima i ovim projektom žele senzibilizirati javnost i sve ciljane skupine o problemima otpada i svim ciljevima koje RH treba postići u narednom periodu.

Projektom je predviđen čitav niz aktivnosti: od izrade letaka, brošura, plakata, slikovnice, bojanke, didaktičke igračke, brošure za osobe s intelektualnim poteškoćama, brošure na Braillovom pismu, javnog informiranja, radionica i natjecanja u školama, javnih događajnja i tribina.

Ukupna vrijednost projekta je: 328.657,63 kn

Iznos potpore Europske unije: 279.358,97 kn