Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

09. rujna 2020.g. (srijeda) s početkom u 8.00 h

u Hrvatskom domu, S. i A. Radića 10

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
 1. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Predstavnica izrađivača trgovačkog društva APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023. godine

  3.

3.b

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Predstavnik izrađivača Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting

 1. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2020. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Gline za 2020. godinu
 2. Obrazlozenje uz Polug. izvještaj za 2020.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja. 2020. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 1. Prijedlog Odluke o upravljanju javnim sportskim građevinama

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva

za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva

za javna priznanja

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Grad Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju usklađenosti Plana zaštite od požara za područje Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                    Željko Šešerin, struč.spec.crim.