Loading...
Grad Glina2023-04-28T10:22:17+02:00

NOVOSTI

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE, IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE

20. February 2024.|Categories: Gradske novosti|

Grad Glina pokrenuo je postupke izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline, V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline (Službeni vjesnik 101/23) te postupak zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da zahtjeve za promjenom namjene nekretnine mogu uputiti pisanim putem osobno ili poštom na adresu Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2 ili [...]

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD GLINU

20. February 2024.|Categories: Gradske novosti, Izdvojeni događaji, Objava|

Obavijst o početku javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu Obrazac za javni uvid Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu Republike Hrvatske za Grad Glinu i dokumentacija

Objavljena nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH

15. December 2023.|Categories: Gradske novosti|

U Narodnim novinama broj 147/23 objavljena je Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu u srijedu 13. prosinca 2023. godine. U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja [...]

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

11. December 2023.|Categories: Gradske novosti|

Grad Glina prijavio se na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade od 24. studenoga 2023. (KLASA: 001-01/23-01/51, URBROJ: 519-02-1/3-23-1) Gradu Glini je dodijeljeno 38.500,00 [...]

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

5. December 2023.|Categories: Gradske novosti|

Grad Glina i ove godine organizira Advent u Glini, za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program. Pozivaju se zainteresirane udruge, kao i pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode (registrirani za ugostiteljsku djelatnost), da iskažu interes za sudjelovanje na ovoj manifestaciji koja će se održati od [...]

Izdvojeno

1011, 2023

POZIV ZA POŠUMLJAVANJE NA PODRUČJU TUROPOLJSKOG LUGA

LAG Zrinska gora – Turopolje poziva sve lokalne dionike – volontere na akciju sadnje sadnica hrasta lužnjaka. Akcija pošumljavanja će biti 22.11.2023. godine u trajanju 8-15 sati na području Turopoljskog luga. Okupljanje će biti u 8 sati [...]

Projekti

Kategorije objava

PROJEKTI

Go to Top