Proračun Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Proračun Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2024. Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Prilog 4 - Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna    

Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2024. Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2025. i projekcije za 2026. i 2027_

2. I Z M J E N E I D O P U N E PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2023. VODIČ ZA GRAĐANE

Vodič za građane po 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Go to Top