Upute za izradu Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Upute za izradu Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Prilog 1 - Tablica za izradu proračuna JLP(R)S Prilog 2 - Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Prilog 3 - Tablica za izradu financijskih planova izvanproračunskih korisnika  

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2023.

1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Gline za 2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.    

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. i Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2023. Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2023.

Vodič za građane po 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Gline za 2023.

Vodič za građane po 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.

Go to Top