Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti te u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave zastupa Grad. Odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrugu tijela grada.

Gradonačelnik Grada Gline: Stjepan Kostanjević.

Tel. 044/551-600

Fax. 044/551-639

Email: gradonacelnik@grad-glina.hr

Životopis Stjepan Kostanjević

E-mail: stjepan.kostanjevic@grad-glina.hr

Zamjenici gradonačelnika Grada Gline:

Sanja Štingl-Vlašić, dr. med.
Životopis – Sanja Štingl-Vlašić

E-mail: zamjenica@grad-glina.hr

Đuro Stojić, oec., izabran iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, SDSS
Tel. 044/551-610
Fax. 044/551-637
E-mail: stojic@grad-glina.hr
Životopis – Đuro Stojić