POZIV: 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 12. studenog 2015.g. (četvrtak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-15-45 Glina, 6. studeni 2015. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:26:49+02:009. studenoga 2015.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-15-41 Glina, 9. rujan 2015.godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:26:43+02:0011. rujna 2015.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-15-37 Glina, 10. lipanj 2015.godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:26:37+02:0012. lipnja 2015.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-15-32 Glina, 12. ožujak 2015.godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:26:19+02:0013. ožujka 2015.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-14-26 Glina, 12.12. 2014.godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će [...]

By |2016-05-23T10:26:08+02:0016. prosinca 2014.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 10. prosinca 2014.g. (srijeda)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-14-24 Glina, 05.12. 2014.godine Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će [...]

By |2016-05-23T10:26:02+02:005. prosinca 2014.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. studenog 2014.g. (ponedjeljak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-14-21 Glina, 13. studeni 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:25:55+02:0013. studenoga 2014.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 21. listopada 2014.g. (utorak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-14-14 Glina, 16. listopad 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:25:50+02:0020. listopada 2014.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 25. srpnja 2014.g. (petak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/05 Urbroj: 2176/20-02-14-5 Glina, 17. srpanj 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:25:36+02:0021. srpnja 2014.|Gradske novosti, Poziv|

POZIV: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 10. lipnja 2014.g. (utorak)

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE Klasa: 021-05/14-01/27 Urbroj: 2176/20-02-14-1 Glina, 04. lipanj 2014. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja [...]

By |2016-05-23T10:25:29+02:006. lipnja 2014.|Gradske novosti, Poziv|