O D L U K U o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grad Gline

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grad Gline

By |2023-11-29T07:01:39+01:0028. November 2023.|Odluke|

O D L U K U o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2023. A160302 Ostale kulturne djelatnosti, račun 3811 – tekuće donacije u novcu

ODLUKA o raspodjeli sredstava

By |2023-11-16T07:59:28+01:0016. November 2023.|Odluke|

ODLUKU o donošenju Polugodišnjeg izvješća za razdoblje 1. siječnja do 30.lipnja 2023. o provedbi Provedbenog programa Grada Gline za razdoblje 2021. – 2025. godine i Polugodišnje izvješće

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2023 Odluka-o-prihvacanju-izvjesca-.pdf  

By |2023-10-03T09:45:45+02:0024. July 2023.|Odluke|

O D L U K U o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2023. A160302 Ostale kulturne djelatnosti, račun 3811 – tekuće donacije u novcu

ODLUKA o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2023.

By |2023-07-21T14:24:50+02:0021. July 2023.|Izvješća, Odluke|

O D L U K A o imenovanju Povjerenika za etiku

           REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADONAČELNIK   KLASA: 004-01/23-01/2 URBROJ: 2176-20-1-23-1 Glina, 26. lipnja 2023.   Na temelju članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, 22/14, 08/18, 10/18, 76/18 – pročišćeni tekst, 9/20 i 5/21) i članka 10. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Gline [...]

By |2023-10-17T12:58:42+02:0026. June 2023.|Odluke|

ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska, Petrinja, Popovača i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Martinska Ves i Sunja

Odluka o proglašenju. Obrazac PN Poziv za prijavu štete

By |2023-06-20T11:14:02+02:0020. June 2023.|Gradske novosti, Izdvojeni događaji, Odluke|
Go to Top