Odluka o raspodjeli sredstava zavičajni klubovi
Odluka o raspodjeli sredstava zavičajni klubovi Pročitaj više...
Odluka o raspodjeli sredstava udruge iz Domovinskog rata
Odluka o raspodjeli sredstava udruge iz DR Pročitaj više...
Odluka o raspodjeli sredstava Udruge u kulturi – kulturno-umjetničke udruge
Odluka o raspodjeli sredstava Pročitaj više...
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Gline
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Pročitaj više...
Odluka o izradi IV Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
Odluka o izradi IV Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini Pročitaj više...
Odluka  o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Gline
Odlukom  o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Gline Gradsko vijeće Grada Gline  dodijelilo  dimnjačarsko m obrtu  ELDIM iz Lekenika, Donji  Vukojevac 83b koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova. Svi korisnici mogu dimnjačarski obrt ELDIM  vlasnika Maria Gjuretića   kontaktirati na tel./mob. 095/4050 006 ili elektroničkom poštom: marioeldim@gmail.com... Pročitaj više...
Odluka o poništenju javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje
odluka o poništenju javnog poziva Pročitaj više...
NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE Pročitaj više...
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU Pročitaj više...