Propisi koje u radu koristi Jedinstveni upravni odjel

Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15, 123/17 i 98/19) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08,  61/11, 4/18, 112/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) [...]

By |2021-12-10T16:41:26+01:0010. December 2021.|Propisi|
Go to Top