Naziv projekta:                               Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade uprave trgovačkih društava, Petrinjska 4, Glina

Energetska i cjelovita obnova zgrade uprave trgovačkih društava, Petrinjska 4, Glina

Referentni broj:                              612-17/22-02/0065

Broj:                                                   74-0004-22

Ukupna vrijednost projekta:                                                                    949.697,78 EUR

Iznos koji se financira iz Fonda solidarnosti EU:                                  514.221,93 EUR

Iznos koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost:       400.187,92 EUR

Iznos koji se financira iz Državnog proračuna RH:                              35.287,93 EUR

Razdoblje provedbe projekta:     28.12.2020. – 30.6.2026.

 

Sažetak projekta:

Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi u Glini, Petrinjska 4 što podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije.

Potom je predviđena energetska i cjelovita obnova zgrade uprave trgovačkih društava ciljem dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra kroz cjelovitu obnovu koja doprinosi smanjenju potrošnji energije i dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izrada elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, provedba konstrukcijske, energetske i cjelovite obnove zgrade uprave trgovačkih društava na adresi u Glini, Petrinjska 4 i sanacija štete koja je nastala serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati konstruktivnom, energetskom i cjelovitom obnovom zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne cjeline.