Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade uprave trgovačkih društava, Petrinjska 4, Glina

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi u Glini, Petrinjska 4 što podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije. Kulturno dobro je nakon pregleda stručnjaka prema klasifikaciji uporabljivosti dobilo oznaku PN2 – privremeno neuporabljivo. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao objekt i doveo u stanje funkcionalnosti. Serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine na zgradi na adresi u Glini, Petrinjska 4, a koje se nalazi u Registru kulturnih dobara RH kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Zaštita povijesne jezgre grada Gline odnosi se na sačuvani raster ulica, tipičan za nastanak grada, kao i na očuvanje trgova i povijesnih uličnih poteza u kojima se još iščitava osnovna urbana matrica. Urbanističko-arhitektonska vrijednost očituje se u specifičnom položaju te u sačuvanoj javnoj i stambenoj građanskoj arhitekturi s glavnim parkom u centru grada. U potresima su najviše stradale zgrade javne namjene koje imaju status kulturne baštine, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje je dodatno narušeno potresom  jer imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, a time je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje i pouzdanost kod potresa većih i razornijih magnituda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izrada elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, provedba konstrukcijske obnove zgrade uprave trgovačkih društava na adresi u Glini, Petrinjska 4 i sanacija štete koja je nastala serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati konstruktivnom obnovom zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne cjeline.

Ukupna vrijednost projekta:

3.087,443,18 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020. – 15.5.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

 

Grad Glina, Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr, +385 91 340 0134

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.