Upute za izradu Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Upute za izradu Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Prilog 1 - Tablica za izradu proračuna JLP(R)S Prilog 2 - Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Prilog 3 - Tablica za izradu financijskih planova izvanproračunskih korisnika