Reciklirajmo za bolje sutra – letak

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline

Poziv na javnu tribinu »Svoj otpad odvoji, uopće ne dvoji i reciklažom svijet osvoji«

Edukacija pravilno odvajanje otpada Glina