KRUŽNO GOSPODARENJE PROSTOROM I ZGRADAMA

Obavijest – OBAVIJEST RECIKLABILNI OTPAD – PLAN ODVOZA ODPADA

OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA I POPIS OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU I VRSTE GLOMAZNOG OTPADA

Reciklirajmo za bolje sutra – letak

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline

Poziv na javnu tribinu »Svoj otpad odvoji, uopće ne dvoji i reciklažom svijet osvoji«

Edukacija pravilno odvajanje otpada Glina

RASPORED SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA 2022