Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade

stare pošte, Ulica Stjepana i Antuna Radića 11, Glina
Energetska i cjelovita obnova zgrade stare pošte, Ulica Stjepana i
Antuna Radića 11, Glina
Referentni broj: 612-17/22-02/0052
Broj: 74-0041-22
Ukupna vrijednost projekta: 2.447.444,06 EUR
Iznos koji se financira iz Fonda solidarnosti EU: 388.442,99 EUR
Iznos koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost: 499.181,20 EUR
Iznos koji se financira iz Državnog proračuna RH: 1.559.819,87 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 28.12.2020. – 30.6.2026.

Sažetak projekta:
Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i
stabiliziranja kao mjere zaštite i očuvanja te obnova zgrade na adresi u Glini, Ulica Stjepana i Antuna
Radića 11, što podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa,
ojačanje konstrukcije.
Potom je predviđena energetska i cjelovita obnova zgrade stare pošte s ciljem dugoročnog očuvanja
svih vrijednosti kulturnog dobra kroz cjelovitu obnovu koja doprinosi smanjenju potrošnje energije i
dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je izrada elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, provedba konstrukcijske,
energetske i cjelovite obnove zgrade stare pošte na adresi u Glini, Ulica Stjepana i Antuna Radića 11,
i sanacija štete koja je nastala serijom potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine.
Projekt će rezultirati konstruktivnom, energetskom i cjelovitom obnovom zaštićenog kulturnog
dobra upisanog u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-2919 kao dio kulturno-povijesne