11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada... Pročitaj više...
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena... Pročitaj više...
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom... Pročitaj više...
8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 10. prosinca 2014.g. (srijeda)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 10. prosinca 2014.g. (srijeda) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Usvajanje zapisnika sa... Pročitaj više...
7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. studenog 2014.g. (ponedjeljak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. studenog 2014.g. (ponedjeljak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 Izvješće Mandatnog povjerenstva o zamjeni vijećnika DNEVNI RED 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA Imenovanje Gradskog povjerenstva za... Pročitaj više...
6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 21. listopada 2014.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 6. sjednicu dana 21. listopada 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gline... Pročitaj više...
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 25. srpnja 2014.g. (petak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 5. sjednicu dana 25. srpnja 2014.g. (petak) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 DNEVNI RED 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o... Pročitaj više...
4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 10. lipnja 2014.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 4. sjednicu dana 10. lipnja 2014.g. (utorak) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Glina Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2014.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih... Pročitaj više...
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 03. lipnja 2014.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 3. sjednicu dana 03. lipnja 2014.g. (utorak) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Polaganje prisege gradonačelnika Grada Gline i zamjenika gradonačelnika Grada Gline Poslovanje trgovačkog društva „Komunalac Glina“ d.o.o. u... Pročitaj više...
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 30. travnja 2014.g. (srijeda)
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 2. sjednici održanoj 30. travnja 2014.g. (srijeda) i 7. svibnja 2014.g. (srijeda) u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10 na kojoj je usvojilo Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za... Pročitaj više...