REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD GLINA

             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/10

URBROJ: 2176-20-2-22-1

Glina, 11. kolovoz 2022.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

  1. kolovoza 2022. (petak) s početkom u 10,00 h

putem zooma

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Ulaganje u opremanje Novog goblja u Glini“

1.-Privitak-uz-Ad.-1.

2.-Privitak-uz-Ad.-1.

3.-Privitak-uz-Ad.-1.

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković,  mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj:  Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.