Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
  Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline održana 15. travnja 2014. godine u 11.00 sati u Hrvatskom domu Glina, S. I A. Radića 10, Glina Pročitaj više...
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
Temeljem članka 87. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine’ broj 144/12) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/14-01/15 URBROJ: 515­-02-02-01/1-14-9 od 28. ožujka 2014. godine  sazivam konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline za 15. travnja 2014. godine u 11.00 sati u Hrvatskom domu Glina, S. I A. Radića 10,... Pročitaj više...
Prijevremeni izbori za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Gline
RASPISANI IZBORI ZA GRAD GLINU
Na sjednici održanoj  20.veljače 2014.g. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika  te zamjenika gradonačelnika  Grada  Gline Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 23. ožujka 2014.g. Pročitaj više...
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 31. prosinca 2013.g.
4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.g. u Knjižnici i čitaonici Glina Pročitaj više...
POZIV: 4. sjednicu Gradsko vijeća Grada Gline 19. prosinca 2013.g.
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Glina, 12. prosinac  2013. Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada... Pročitaj više...
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 3. sjednici održanoj 28. 11.2013. g. u Knjižnici i čitaonici Glina Pročitaj više...
2. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj 2. sjednici održanoj 13. rujana 2013. g. u Knjižnici i čitaonici Glina Pročitaj više...
2. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Temeljem članka 87. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine’ broj 144/12) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284 URBROJ: 515­-02-02-01/1-13-16 od 29. svibnja 2013. godine  sazivam konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline za 28. Iipnja 2013. godine u 14.00 sati u Hrvatskom domu Glina, S. I... Pročitaj više...