Isporučeno specijalno komunalno vozilo samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Glini

Nakon Odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Gline i provedenog postupka javne nabave, tvrtka TEHNIX d.o.o 14.04.2014. godine isporučila je Komunalcu Glina d.o.o   specijalno komunalno vozilo – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada u vrijednosti od 685.000,00 kn [...]

By |2014-04-18T07:43:44+02:0016. April 2014.|Gospodarstvo, Gradske novosti|

Proglašena elementarna nepogoda – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode KLASA: 920-11/14-01/02 URBROJ: 2176/20-04-14-7 Glina, 10. ožujak 2014. godine PREDMET: Obavijest Sukladno članku 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Županica Sisačko moslavačke županije proglasila je elementarnu nepogodu  - poplava (04) za područja zahvaćena poplavom [...]

By |2014-03-11T12:08:10+01:0011. March 2014.|Gospodarstvo, Gradske novosti|

Pomoćnik ministra Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske za što žurnije stavljanje u funkciju prostora Robnih rezervi u Gradu Glini

Dana 20. prosinca 2013. godine u gradskoj upravi održan je sastanak u vezi stavljanja u funkciju prostora Robnih rezervi. Sastanku su nazočili pomoćnik ministra Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske Ivo Milatić, načelnik u Ministarstvu gospodarstva Marijan Varga, gradonačelnik Grada Gline Milan Bakšić sa suradnicima. Na sastanku je izražen obostrani interes za što žurnije stavljanje u funkciju [...]

By |2013-12-20T15:21:15+01:0020. December 2013.|Gospodarstvo, Gradske novosti|

ZAKLJUČAK: Lista potpora za dodjelu gradske subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju

REPUBLIKA HRVATSKA                                            GRAD GLINA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                         P.P. 11 G R A D  G L I N A                                                      44400 GLINA GRADONAČELNIK [button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/20131218131922.pdf" target="_blank"]ZAKLJUČAK: Lista potpora za dodjelu gradske subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju[/button] Temeljem članka 16. stavak 3. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Gline za razdoblje od 2013. [...]

By |2016-05-23T09:28:28+02:0018. December 2013.|Gospodarstvo|

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U GRADU GLINI

[button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-30-08-11.pdf" target="_blank"]NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE[/button] Temeljem članka 13. i 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 18/10.) raspisuje se načinom javnog prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE 1. Prodaje se javnim prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda neizgrađeno građevinsko zemljište u Glini, [...]

By |2016-05-23T09:29:39+02:0029. October 2013.|Gospodarstvo|

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE

[button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/program-poticanja-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja.pdf" target="_blank"]PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE[/button] [button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/obrasci-zahtjeva-za-gradske-potpore-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-za-2013-godinu.pdf" target="_blank"]ZAHTJEV za potporu .pdf[/button] [button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/obrasci-zahtjeva-za-gradske-potpore-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-za-2013-godinu.docx" target="_blank"]ZAHTJEV za potporu .docx[/button] [button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/20131028100703445.pdf" target="_blank"]NATJEČAJ - VEČERNJI LIST petak,25.listopada 2013[/button] Temeljem članka 48. stavak 1. točka 4. i [...]

By |2016-05-23T09:29:44+02:0028. October 2013.|Gospodarstvo|

Radovi krovne konstrukcije sportske dvorane u Glini

NARUČITELJ:  Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, Glina GRAĐEVINA: Rekonstrukcija Osnovne škole Glina – dogradnja školske sportske dvorane LOKACIJA: Glina, Ulica A. Starčevića 1  – Osnovna škola Glina Građevinska bruto površina nove građevine -  2 560,64 m². Troškovi građenja po projektantskoj procijeni sveukupno iznose 16.925.092,00 kuna. Za potrebne Osnovne škole Glina i [...]

By |2013-10-22T09:54:05+02:0022. October 2013.|Gospodarstvo, Gradske novosti|

IZMJENU I DOPUNA: Javnog natječajaa za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)

[button color="light" icon="tick" link="https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/izmjenu-i-dopuna-javnog-natjecajaa-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-grada-gline-u-poduzetnickoj-zoni-zeljezara-k-c-771-k-o-josevica-n-i-35284-glina.pdf" target="_blank"]IZMJENU I DOPUNU J A V N O G N A T J E Č A J A za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Gline u Poduzetničkoj zoni Željezara (k.č. 77/1 k.o. Joševica – n. i. 3528/4 Glina)[/button] REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A [...]

By |2016-05-31T12:08:47+02:0019. October 2013.|Gospodarstvo, Natječaj|

Realizacija i provedba projekta „Rekonstrukcija doma za starije i nemoćne“ u Glini

Dana 15. listopada (utorak) u gradskoj upravi održan je sastanak u vezi realizacije i provedbe projekta „Rekonstrukcija doma za starije i nemoćne“ u Glini. Sastanku su nazočili Stephan Sellen i Vassilis Petrides kao predstavnici Svjetske banke (CEB), gradonačelnik Grada Gline Milan Bakšić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije Josip Takač, predstavnik Državnog ureda [...]

By |2013-10-18T13:50:38+02:0016. October 2013.|Gospodarstvo, Gradske novosti|

Poziv poljoprivrednicima na prezentaciju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Kako bi ubrzali raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem Agencija za poljoprivredno zemljište organizira informativnu kampanju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13) i pripadajućih podzakonskih akata i Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  66/13). Djelatnici Agencije za poljoprivredno zemljište održat će [...]

By |2013-08-28T10:19:02+02:0028. August 2013.|Gospodarstvo, Gradske novosti|
Go to Top