Nakon Odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Gline i provedenog postupka javne nabave, tvrtka TEHNIX d.o.o 14.04.2014. godine isporučila je Komunalcu Glina d.o.o   specijalno komunalno vozilo – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada u vrijednosti od 685.000,00 kn (bez PDV-a) od čega

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 454.784,00 kn što čini 66,39 % ukupne nabavne vrijednosti predmetnog vozila dok Grad osigurava preostali iznos ukupne investicije.