Plan provedbe obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Gline
Plan provedbe obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Gline Pročitaj više...
Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja plana Grada Gline
Održavanje javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja plana Grada Gline Prilozi: KNJIGA 1: PPUG GLAVNA KNJIGA 1 SAŽETAK ZA JAVNOST PP 3.ID PPUG GLINA KNJIGA 2: glina_gp_4.17. glina_gp_4.21. glina_gp_4.23. glina_gp_4.24. glina_gp_4.28. glina_gp_4.37. glina_gp_4.50. glina_gp_4.52. glina_gp_4.55. glina_gp_4.57. glinaŽ_gp_4.58. glina_gp_4.59. glina_gp_4.60. glina_gp_4.26. glina_gp_4.1.pdf glina_gp_4.10.pdf glina_gp_4.11.pdf glina_gp_4.12.pdf glina_gp_4.13.pdf... Pročitaj više...
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2016. godinu
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2016. godinu Zahtjevi za sufinanciranje IZJAVA O IZNOSIMA DODJELJENIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U SEKTORU POLJOPRIVRE PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA GLINE ZA 2016. GODINU OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA Pročitaj više...
Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline
Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Gline Pročitaj više...
6. larvicidni tretman suzbijanja komaraca 16.08.2016. na području Grada Gline
6. larvicidni tretman suzbijanja komaraca 16.08.2016. na području Grada Gline Pročitaj više...
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline k.č.br. 10  k.o. Gornje Selište
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline k.č.br. 10 k.o. Gornje Selište Pročitaj više...
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u opskrbi električnom energijom
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom Pročitaj više...
III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Gline
III. izmjene i dopune UPU Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Pročitaj više...
Obavještavaju se svi zainteresirani vlasnici ugostiteljskih objekata s područja Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADONAČELNIK Glina, 10. lipnja 2014. godine OBAVIJEST obavještavaju se svi zainteresirani vlasnici ugostiteljskih objekata u skupini „restorani“ i „barovi“ da sukladno članku 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10,... Pročitaj više...