REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D G L I N A
GRADONAČELNIK
Glina, 10. lipnja 2014. godine

OBAVIJEST

obavještavaju se svi zainteresirani vlasnici ugostiteljskih objekata u skupini „restorani“ i „barovi“ da sukladno članku 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine», broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14) i članku 3. stavak 2. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije, broj 26/07 i 15/08 i „Službeni vjesnik“ broj 48/10) mogu gradonačelniku Grada Gline podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja kojim se produžuje radno vrijeme u razdoblju od 12.06.2014. do 13.07.2014. godine u vremenu od 6,00 do 03,00 sata zbog praćenja Svjetskog nogometnog prvenstva – Brazil 2014.

Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o registraciji trgovačkog društva ili obrta te 70,00 kn državne upravne pristojbe sukladno Trb. 1 i 2. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00-Odluka US RH, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).

Zahtjev se predaje u sobu 20 u Gradu Glini, Glina, Trg bana J. Jelačića 2 svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Gradu Glini, Glina, Trg bana J. Jelačića 2 soba broj 11 ili na tel 044/551-617 gosp. Vladimir Sušilović.

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/06/obavijest-radno-vrijeme-ugostitelji.pdf” target=”_blank”]OBAVIJEST[/button][button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/06/zahtjev-radno-vrijeme-ugostitelji.doc” target=”_blank”]Zahtjev[/button]