Proglašena elementarna nepogoda – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014. Proglašena elementarna nepogoda – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode KLASA: 920-11/14-01/02 URBROJ: 2176/20-04-14-7 Glina, 10. ožujak 2014. godine PREDMET:... Proglašena elementarna nepogoda – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
Gradsko povjerenstvo za procjenu
štete od elementarne nepogode

KLASA: 920-11/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-7
Glina, 10. ožujak 2014. godine

PREDMET: Obavijest

Sukladno članku 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Županica Sisačko moslavačke županije proglasila je elementarnu nepogodu  – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Točki A.8 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode Grada Gline zaprimati će prijave štete od elementarne nepogode od 11.  –  18. ožujka 2014. godine, u zgradi Gradske uprave u Glini, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Pozivaju se svi oštećenici od navedene  elementarne nepogode da podnesu prijave.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA  PROCJENU  ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

Obrazac za prijavu
Obavijest
Odluka

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.