REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
Gradsko povjerenstvo za procjenu
štete od elementarne nepogode

KLASA: 920-11/14-01/02
URBROJ: 2176/20-04-14-7
Glina, 10. ožujak 2014. godine

PREDMET: Obavijest

Sukladno članku 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), Županica Sisačko moslavačke županije proglasila je elementarnu nepogodu  – poplava (04) za područja zahvaćena poplavom tijekom veljače 2014. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Točki A.8 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode Grada Gline zaprimati će prijave štete od elementarne nepogode od 11.  –  18. ožujka 2014. godine, u zgradi Gradske uprave u Glini, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Pozivaju se svi oštećenici od navedene  elementarne nepogode da podnesu prijave.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA  PROCJENU  ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/obrazac-za-prijavu-moj.doc” target=”_blank”]Obrazac za prijavu[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/obavijest-el.-nepogoda-veljaca-2014.pdf” target=”_blank”]Obavijest[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/20140311100306.pdf” target=”_blank”]Odluka[/button]