REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2176/20-05-20-1
Glina, 20. travnja 2020. godine

Na temelju članka 59. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19 i 33/19 ) i Upute za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. g.
sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
24. travnja 2020.g. (petak) s početkom u 9.00 h
telefonskim putem

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

3.2,   3.3

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

a) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

b) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

c) Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstva od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline za u 2020. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

Zbog važnosti dnevnog reda molimo da u dogovoreno vrijeme budete dostupni za telefonski poziv.
U slučaju spriječenosti i nemogućnosti javljanja u dogovoreno vrijeme molimo da isto opravdate ranije na telefon broj 044/551-604 ili na mail: jadranka.gorseta@grad-glina.hr.

 

 

PREDSJEDNIK       GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.