Javni natječaj za financiranje programa udruga iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu
Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave 17. travnja... Pročitaj više...
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018-2023. godine
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. -2023. godine       http://: https://www.grad-glina.hr/javni-poziv-za-s…2018-2023-godine/ ‎ Pročitaj više...
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Pročitaj više...
Izvješće o javnoj raspravi
izvješće za objavu Pročitaj više...
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine Mišljenje Informacija o izradi nacrta Informacija o uvidu u nacrt Plan Obrazac  Odluka Pročitaj više...
Plan prijma u službu za 2018. godinu
PLAN PRIJMA Pročitaj više...
Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog uređenja novog gradskog groblja u Glini
Obavijest DPU NG Glina ID – 1_Detaljna namjena povrsina_PP DPU NG Glina ID – 2A_Promet_PP DPU NG Glina ID – 2B_Elektronicke kom i elektroopskrba_PP DPU NG Glina ID – 2C_Vodnogospodarski sustav_PP DPU NG Glina ID – 3_Pejsazno uredenje_PP DPU NG Glina ID – 4A_Uvjeti gradnje_PP DPU NG Glina ID... Pročitaj više...
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Pročitaj više...
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobrenje gradskih potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu
JAVNI POZIV Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu IZJAVA-SUSTAV PDV-a IZJAVA ne koristi druge izvore sufinanciranja IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti OBRASCI 2017   Pročitaj više...
JAVNI POZIV VLASNICIMA/KORISNICIMA GRAĐEVINA NA KOJIMA SE NALAZI AZBEST
Javni poziv   Obrazac prijave Pročitaj više...