16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

a) Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

b) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

c) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

d) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
e) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

f) Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2019. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl. iur.

3. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2020. godinu i projekcije za 2021.
i 2022. godinu

3.1

3.2

3.3

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 

a) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2020.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec.

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

c) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Gline za
2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

d) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

e) Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za
2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

g) Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

h) Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

i) Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

j) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2020. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl. iur.

4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

4.1

5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

5.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Predstavnik tvrtke Zavod za unaprjeđenje sigurnosti d.d. Osijek.

6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Glina

7.1 , 7.2

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Bubamara Glina Andreja Kuzmić, prof.

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2019. godinu

8.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, mag. kineziologije

9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za period od 2020. do 2023. godine

9.1

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, mag. kineziologije

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za
utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr. med. dent.