REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD GLINA

             GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/10

URBROJ: 2176-20-2-22-1

Glina, 11. kolovoz 2022.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

  1. kolovoza 2022. (petak) s početkom u 10,00 h

putem zooma

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Ulaganje u opremanje Novog groblja u Glini“

Troškovnik nabave opreme za Novo groblje

Obrazac A – prijavni obrazac

Prilog III – Opis projekta

 

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković,  mag.ing.geod. et geoinf.

Izvjestitelj:  Gradonačelnik Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf.

 

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

 

Nikša Odić, mag.iur., v.r.