Poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2176/20-01-17-15 Glina, 10. studeni 2017. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 4.... Pročitaj više...
Poziv za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2176/20-01-17-10 Glina, 30. kolovoz 2017. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 3.... Pročitaj više...
Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-17-71 Glina, 09. ožujak 2017. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 21.... Pročitaj više...
POZIV: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se... Pročitaj više...
POZIV: 19. sjednica Gradskog vijeća
KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-16-64 Glina, 23. studeni 2016. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 30. studenog 2016.g. (srijeda) s početkom... Pročitaj više...
POZIV: 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 20. rujna 2016. godine (utorak) s početkom u 16:00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-16-61 Glina, 15. rujan 2016.             Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline... Pročitaj više...
POZIV: 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 13. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-16-57 Glina, 8. srpanj 2016.           Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja... Pročitaj više...
POZIV: 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 7. lipnja 2016.g. (utorak) s početkom u 16.00 h
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-16-55 Glina, 1. lipanj 2016. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 16.... Pročitaj više...
POZIV: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. prosinca 2015.g. (utorak)
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-15-48 Glina, 9. prosinac 2015. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 14.... Pročitaj više...