Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18, 76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
3. studenog 2022. (četvrtak) s početkom u 9.00 sati
U Hrvatskom domu, Glina, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći:
D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2023.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: predstavnik Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka,
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022.

Ad. 04.1. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2022

Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za financije i nabavu Sandra Ščrbak Abramović,
mag.oec.
5. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30.
lipnja 2022.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada
Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i
društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditeljica Odsjeka za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i
društvene djelatnosti Jasmina Robinić Tkalčević, mag.iur.
8. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Gline za razdoblje 2022.-
2024.
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
9. Prijedlog Odluke ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Glini k.č.br. 1715 k.o. Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Glini k.č.br. 1713 k.o. Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
12. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u Glini k.č.br. 1833 i k.č.br. 1834/2 u k.o. Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno
planiranje dr. sc Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nikša Odić, mag.iur., v.r.