Odluka o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline
Odluka o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline Pročitaj više...
Klasa: 112-02/18-01/08 Urbroj: 2176/20-01-18-2 od 9. VIII. 2018. (4684) Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18), gradonačelnik Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/ica Upravnog odjela za... Pročitaj više...
Klasa: 112-02/18-01/09 Urbroj: 2176/20-01-18-3 od 10. VIII. 2018. (4683) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Gline raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto viši referent/ica... Pročitaj više...
Klasa: 112-02/18-01/10 Urbroj: 2176/20-04-18-3 od 9. VIII. 2018. (4682) Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline raspisuje JAVNI... Pročitaj više...
Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline
Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline   PONUDBENI LIST Pročitaj više...
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – voditelj pisarnice
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – voditelj pisarnice Pročitaj više...
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – upravni referent – komunalni redar
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – upravni referent – komunalni redar Pročitaj više...
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – financijsko-računovodstveni referent
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – financijsko-računovodstveni referent Pročitaj više...
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – domar-vozač
Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – domar-vozač Pročitaj više...
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2018. godinu
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU GLINI ZA 2018. GODINU   Pročitaj više...