Odluka o raspisivanju Javnog natječaja o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Gline u 2024.

Javni natječaj o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Gline u 2024.

Upute za prijavitelje_2024

 

08.04.2024.

ISPRAVAK_Uputa_za_prijavitelje_objavljenih_uz_Javni_natjecaj_o_financiranju_programa_i_projekata_koje_provode_udruge_na_podrucju_Grada_Gline_u_2024..docx

 

Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2024.