OPERATIVNI PLAN DERATIZACIJE
OPERATIVNI PLAN DERATIZACIJE Pročitaj više...
Javni natječaj za financiranje programa udruga iz Proračuna Grada Gline za 2018. godinu
Grad Glina raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacije udruga za javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline za 2018. godinu. Natječaj je namijenjen udrugama u kulturi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave 17. travnja... Pročitaj više...
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018-2023. godine
Izvješće o provedenom javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. -2023. godine       http://: https://www.grad-glina.hr/javni-poziv-za-s…2018-2023-godine/ ‎ Pročitaj više...
Za obnovu glinskog parka Gradu Glini odobreno 6.4 milijuna kuna
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka za operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Prema objavljenoj rang listi Agencije, Gradu Glini je odobreno 6.421.871,45 kn raspoloživih... Pročitaj više...
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Pročitaj više...
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Pročitaj više...
Izvješće o javnoj raspravi
izvješće za objavu Pročitaj više...
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018. – 2023. godine Mišljenje Informacija o izradi nacrta Informacija o uvidu u nacrt Plan Obrazac  Odluka Pročitaj više...
Plan prijma u službu za 2018. godinu
PLAN PRIJMA Pročitaj više...