OBAVIJEST O PROVEDBI MJERE POPISA LOKACIJA I OBJEKATA NA KOJIMA SE DRŽE SVINJE

Prema obavijesti Predsjednika Lokalnog kriznog stožera za zarazne bolesti Sisačko moslavačke županije u Sisačko moslavačkoj županiji započela je provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje temeljem dijela a. točke 1. Akcijskog plana za provedbu mjera suzbijanja afričke svinjske kuge KLASA: 322- 01/23-01/60; URBROJ: 525-09/557-23-27 od 19. srpnja 2023. sukladno članku 5. [...]

By |2023-09-13T12:21:29+02:0013. September 2023.|Gradske novosti, Izdvojeni događaji|

Javni poziv za zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava povodom Dana Grada Gline i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 2023.

Grad Glina 4., 5. i 6. kolovoza 2023. organizira proslavu Dana Grada Gline, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za sve građane Grada Gline i druge posjetitelje, uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program. Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe, a koje imaju u svom [...]

By |2023-07-18T15:02:26+02:0018. July 2023.|Izdvojeni događaji, Natječaj, Objava|

Obavijest poljoprivrednicima – Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu: - Velika Ludina – 07.07.2023., 08.00 - 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19) - Kutina – 10.07.2023., 08.00 - 11.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica) [...]

By |2023-07-04T10:52:09+02:004. July 2023.|Izdvojeni događaji|

HiPP Croatia d.o.o. u suradnji s Srednjom školom Petrinja u školskoj godini 2023/2024 , stipendira učenike za zvanje – prehrambeni tehničar

HiPP Croatia d.o.o. u suradnji s Srednjom školom Petrinja u školskoj godini 2023/2024 , stipendira učenike za zvanje – prehrambeni tehničar -. Sredstva su rezervirana za dva najbolja učenika na svakoj razrednoj godini (od 1. – do 4. razreda), što čini ukupno 8 (osam) stipendija. Visina potpore je 1.500,00 EUR-a,  po učeniku, a sredstva se [...]

By |2023-06-30T09:29:21+02:0029. June 2023.|Izdvojeni događaji|

ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode – poplave na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska, Petrinja, Popovača i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Martinska Ves i Sunja

Odluka o proglašenju. Obrazac PN Poziv za prijavu štete

By |2023-06-20T11:14:02+02:0020. June 2023.|Gradske novosti, Izdvojeni događaji, Odluke|

Plan vježbi civilne zaštite u 2023.

      REPUBLIKA HRVATSKA                                                              SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA      G R A D  G L I N A                                                               GRADONAČELNIK   KLASA: 240-02/23-01/2 URBROJ: 2176-20-1-23-3   Glina, 18. svibnja 2023.   Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, [...]

By |2023-05-18T21:23:24+02:0018. May 2023.|Izdvojeni događaji|

Dogradnja predškolske ustanove u Glini

Naziv projekta: Dogradnja predškolske ustanove u Glini Šifra projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0278 Sažetak projekta: Postojeći smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića Bubamara zadovoljavaju potrebe za smještaj 116 djece koja su trenutno podijeljena u sedam dnevnih boravaka – tri dnevna boravka za djecu jasličke dobi i četiri dnevna boravka za djecu vrtićke dobi. Provedbom ovog projekta financirat će se dogradnja [...]

By |2023-05-11T17:06:29+02:0025. April 2023.|Gradske novosti, Izdvojeni događaji|

Odluku o raspisivanju Javnog natječaja o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Gline

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja u 2023. Javni natječaj o financiranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Gline u 2023. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac izjave o partnerstvu Obrazac opisa projekta-programa Obrazac proračuna projekta-programa Obrazac za procjenu kvalitete prijave Privola za obradu i javnu objavu podataka Upute za prijavitelje  

By |2023-04-24T10:48:45+02:0024. April 2023.|Izdvojeni događaji, Natječaj|
Go to Top