Zaključak o prihvaćanju liste potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu
Zaključak Pročitaj više...
Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog uređenja novog gradskog groblja u Glini
Obavijest DPU NG Glina ID – 1_Detaljna namjena povrsina_PP DPU NG Glina ID – 2A_Promet_PP DPU NG Glina ID – 2B_Elektronicke kom i elektroopskrba_PP DPU NG Glina ID – 2C_Vodnogospodarski sustav_PP DPU NG Glina ID – 3_Pejsazno uredenje_PP DPU NG Glina ID – 4A_Uvjeti gradnje_PP DPU NG Glina ID... Pročitaj više...
Obavijest o promjeni žiro-računa i uplate putem Internet bankarstva
Molimo korisnike koji putem Internet bankarstva plaćaju komunalnu naknadu i slične usluge da ručno upišu novi IBAN Grada Gline: HR1823900011812100003 i ostale podatke. Hvala na razumijevanju! Grad Glina Obavijest o promjeni žiro-računa Pročitaj više...
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NOVOG GRADSKOG GROBLJA U GLINI
20171018134328 Pročitaj više...
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava Pročitaj više...
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobrenje gradskih potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu
JAVNI POZIV Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu IZJAVA-SUSTAV PDV-a IZJAVA ne koristi druge izvore sufinanciranja IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti OBRASCI 2017   Pročitaj više...
OBAVIJEST – Akcija „Prateći list“ za područje Sisačko-moslavačke županije
Obavijest – akcija prateci list 2017 Pročitaj više...
DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak). 1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, prilikom zaprimanja zahtjeva za... Pročitaj više...
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM  GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADONAČELNIK KLASA: 360-01/17-01/07 URBROJ: 2176/20-04-17-3 Glina, 20. lipanj 2017. Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) javni naručitelj Grad Glina stavlja na PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZVOĐENJE RADOVA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – VANJSKA... Pročitaj više...
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline k.č. 964/6 k.o. Donje Selište
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom… Pročitaj više...