Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu Pročitaj više...
Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu Pročitaj više...
Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2017. do 2019. godine Pročitaj više...
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu Pročitaj više...
Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu Pročitaj više...
Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu
Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu Pročitaj više...
POZIV: 19. sjednica Gradskog vijeća
KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-16-64 Glina, 23. studeni 2016. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 30. studenog 2016.g. (srijeda) s početkom... Pročitaj više...
Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Pročitaj više...
Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Gline 2016.- 2023.
Za Grad Glinu, informacije pripremljene u procesu strateškog planiranja i samom Planu, trebaju koristiti u svrhu iniciranja određenih investicija te privlačenja potencijalnih ulagača u to područje. Svrha izrade strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline je oblikovanje stručne podloge na osnovi koje će se lakše donositi odluke o prioritetima, a... Pročitaj više...
Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini
Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini Pročitaj više...